woensdag 28 september 2016

zaterdag 10 september 2016

Kennisexplosie

De mens lijkt erg gewend te zijn aan de relatie die ze met de theorie heeft. Als een imperialistische kolonisator verzamelt ze eeuwenlang kennis voor het eigen gewin. Ze heerst over kennis en zet het in wanneer het haar uitkomt.

Opvallend is het dat de theorie zich steeds zelfstandiger gaat opereren. De theorie zit in het stadium dat ze voor het eerst op kamers gaat, maar het is de mensheid die de stofgraad van de vloerbedekking nog op orde houdt. Ergens daar in dit studentenkamertijdperk is het ook de eerste keer dat kennis zijn evenknie tegen het lijf loopt. Een exponentieel proces tot gevolg.

­Kennisexplosies zijn van metafysische aard, toch zijn ze waar te nemen op ooghoogte. Het zijn de algoritmes op de beursvloer. Ze halen je zonder handjes aan het stuur met 200 in op de snelweg. Of je kijkt rechtsonder op je beeldscherm, als AVG AntiVirus Free een Trojan Horse heeft ontm­askerd. We kunnen ons nederig opstellen en uit oprechte interesse de vraag stellen:

Kennis, waar gaan we heen?


Ivo

maandag 5 september 2016